S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

NOVINKY

arr3Nové komponenty na výrobuNa eshopu vloženy novinky ...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 140,00 Kč (5,18 €)
skladem
naše cena 245,00 Kč (9,07 €)
skladem
naše cena 210,00 Kč (7,77 €)
skladem

KONTAKTY

Allisha shop
tel: +420 704 051 835
napište nám

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

 

1. Tyto obchodní jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Allisha-shop.com, který provozuje firma Alena Sebastiao se sídlem Lipová 348, Moravská Nová Ves, 691 55, IČO: 76629775 a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (tj.provozovatel) a kupujícího (tj.zákazník)

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li smluvní stranou kupující (fyzická osoba), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující (fyzická a právnická osoba podnikající), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového  obchodu Allisha-shop.com, podané emailem na adresu eshopu Allisha-shop.com, nebo telefonickou objednávkou,

jsou závazné. Potvrzením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká v okamžiku závazného potvrzení přijetí objednávky ze strany  prodávajícího.

 

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.

 

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři objednávky.

 

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Allisha-shop.com, zákazník dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (viz bod X. - Bezpečnost a ochrana osobních údajů).

 

III. Práva a povinnosti prodávajícího

 

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží ve stanoveném termínu.

 

2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

3. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, bude-li plnění nemožné (např. nebude zboží toho času dlouhodobě skladem ) a nedohodne-li se s kupujícím na novém či jiném plnění, nebo pokud bude adresa nepřesně vyplněna, či jinak nevěrohodně upravena.

 

IV. Práva a povinnosti kupujícího

 

1. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a kontaktní e-mail případně tel.spojení.

 

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

 

3. Kupující má právo doručené zboží vrátit a požadovat za ně peníze zpět (viz bod VIII. a IX. - Odstoupení od kupní smlouvy).

 

V. Přeprava a dodání zboží

1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za učiněné náklady poštovní přepravy a to v plné výši včetně poplatků za doručení zboží zpět na adresu prodávajícího i  včetně nákladu za balné.

2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


 

VI. Záruka/ reklamační řád pro fyzické osoby (nepodnikající)

 

1. Záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetový obchod Allisha-shop.com. Standardní záruční doba výrobku je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

2. Prodávající poskytuje záruku na úplnost dodávky. Po obdržení zásilky je kupující povinen ji ihned zkontrolovat, pokud zjistí závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím, oznámit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu a to písemně, na adresu uvedenou na faktuře, elektronicky na e-mail info@allisha-shop.com, případně telefonicky. V případě poškození zásilky vinou přepravy je třeba oznámit závadu nejpozději do 24 hod případně zboží nepřevzít. (Jestliže je zboží doručeno prostřednictvím České pošty, reklamaci je třeba uplatnit přímo na poště kupujícího, pokud tak neučiní nelze dle platného reklamačního řádu České pošty reklamaci uznat. Při dodání zásilky prostřednictvím jiné firmy může kupující uplatnit reklamaci na poškozenou zásilku nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou.)

 

3. Výrobky se při reklamaci posuzují v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Allisha-shop.com a právním řádem platným v ČR.  Práva z vadného plnění upravuje zejména § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 a § 2161 – 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

- má  zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

- věc  vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku (např. pádu).

 

4. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka do 7 dnů od obdržení reklamace o postupu vyřízení a do 30 dnů o způsobu opravy zboží, jeho výměně nebo navrácení peněz.

 

5. Reklamované zboží je třeba zaslat nejlépe v originálním nebo odpovídajícím obalu na adresu prodávajícího uvedenou na faktuře a vždy pouze běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby, pokud bude reklamace zaslána na dobírku nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace musí být popis závady a doklad o zaplacení zboží.

 

 

VII. Právo na opravu, změnu kupní ceny

 

Nabídkové ceny uvedené na stránkách internetového obchodu Allisha-shop.com jsou platné v okamžiku objednání a zobrazená cena zboží je konečná. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb a změny cen, v případě výrazného nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů zboží.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží kupujícím. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy a balné.

 

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) pro fyzické osoby (nepodnikající)

 

1. Kupující má právo podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží (§1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Pokud se tak rozhodne, musí čisté, nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět dle § 1831 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tzn. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.  Vrácené zboží musí obsahovat veškeré dodací doklady (zálohovou fakturu, daňový doklad, doklad o zaplacení). V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno.

 

2. Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny dle §1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku převodem na jeho účet a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy resp. po fyzickém obdržení a překontrolování zboží, vynaložené náklady na přepravné a balné hradí kupující,  v případě odstoupení od smlouvy budou dle § 1832, odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vráceny ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (vyjma osobního odběru zdarma). Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku.

 

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy, nese náklady na vrácení zboží kupující (§ 1820 odst. 1 písm. g zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)


4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

IX. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 

Kupující využíváním služeb internetového obchodu Allisha-shop.com dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Provozovatel internetového obchodu Allisha-shop.com se zavazuje, že veškeré klientské osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřebu. Nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Výjimkou jsou pouze osoby. Které se podílí na vyřízení objednávky, zejména externí přepravce. Přepravní společnosti jsou předána pouze data nezbytně nutná k úspěšnému doručení zásilky.

Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prodávající je povinen vymazat osobní údaje kupujícího, požádá-li o to kupující písemnou nebo elektronickou formou provozovatele.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky, telefonicky, či emailem  kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 

2. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2015.  Provozovatel internetového obchodu Allisha-shop.com je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží. 

MWQxMzFl